W nowej, 48. edycji „”Rocznika Statystycznego Województwa Lubelskiego””, pracownicy Urzędu Statystycznego w Lublinie zgromadzili obszerne dane statystyczne, które są kluczowe dla zrozumienia rozwoju regionu. Publikacja ta stanowi kompleksowe źródło wiedzy, umożliwiające głęboką analizę i ocenę zmian w województwie.

Publikacja ta zawiera szczegółowe informacje podzielone na 21 działów tematycznych. Na końcu rocznika znajdują się dwie tablice przeglądowe, które prezentują wybrane dane o województwie, porównując je z ogólnopolskimi wskaźnikami. Dane te dotyczą zarówno roku 2022, jak i lat wcześniejszych – 2000, 2010, 2015. Do danych dołączono również mapy i wykresy, wzbogacając tym samym merytoryczną wartość publikacji.

W tegorocznej edycji rocznika po raz pierwszy zaprezentowano dane dotyczące delimitacji obszarów wiejskich, opracowane przez Główny Urząd Statystyczny. Publikacja zawiera także ostateczne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, które dostarczają szczegółowych informacji o demografii, gospodarstwach domowych i rodzinach w regionie. Dodatkowo, rocznik prezentuje informacje o zatrudnieniu w województwie, bazując na danych administracyjnych.

Źródło: https://lublin.stat.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024