Regularne badania koniunktury w polskich gospodarstwach rolnych są przeprowadzane dwa razy do roku. Pierwsza edycja badania ma miejsce w styczniu i dotyczy drugiego półrocza poprzedniego roku, natomiast druga edycja odbywa się w lipcu i koncentruje się na pierwszym półroczu bieżącego roku. Wyniki tych analiz są publikowane odpowiednio we wrześniu i marcu następnego roku.

Metodologia badania opiera się na dwóch głównych sposobach zbierania danych. W pierwszym przypadku, właściciele gospodarstw rolnych, którzy zostali wybrani do udziału w badaniu, mogą samodzielnie wypełnić formularz dostępny w Internecie. Dostęp do tego formularza jest możliwy w określonych terminach stycznia. Alternatywną metodą jest udział w wywiadzie telefonicznym przeprowadzonym przez teleankieterów, który także odbywa się w określonym terminie stycznia.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które zostały wytypowane do udziału w badaniu, mają możliwość udzielenia wymaganych informacji poprzez samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy. Formularz ten jest dostępny online w określonych dniach stycznia. Dodatkowo, istnieje opcja udziału w wywiadzie telefonicznym z teleankieterem, który jest przeprowadzany w końcówce stycznia.

Źródło: https://lublin.stat.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024