W okresie od 22 stycznia do 2 lutego bieżącego roku, Urząd Statystyczny w Lublinie uruchomi specjalny Portal Statystyczny GUS. Będzie on przeznaczony dla jednostek zobowiązanych do składania sprawozdań w ramach badania M-06, dotyczącego wodociągów i kanalizacji za 2023 rok.

Badanie M-06 specjalizuje się w analizie zmian infrastrukturalnych oraz stanu usług i urządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową. Jego celem jest dostarczenie szczegółowych informacji, które umożliwią dokładną ocenę i analizę sektora wodociągów i kanalizacji, w kontekście zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Portal dostępny będzie pod adresem: https://raport.stat.gov.pl. Dodatkowo, dla zainteresowanych, udostępniony został link do formularza sprawozdawczego: http://form.stat.gov.pl/formularze/2024/passive/M-06.pdf. W razie potrzeby pomoc techniczną zapewnia Infolinia Statystyczna, dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 oraz poprzez e-mail.

Dodatkowo, na stronie Urzędu Statystycznego w Lublinie dostępna jest wyszukiwarka osób do kontaktu w sprawach dotyczących badania M-06. Opracowana na podstawie danych z poprzedniej edycji badania, elektroniczna wersja publikacji „”Ochrona Środowiska 2023″” jest dostępna online. Można się z nią zapoznać na stronie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2023,1,24.html.

Poza tym, Urząd Statystyczny w Lublinie udostępnia Dziedzinowe Bazy Wiedzy oraz Bank Danych Lokalnych, które są cennym źródłem informacji dla osób zainteresowanych sektorem komunalnym. Zachęcamy także do śledzenia aktualności na temat trwających badań poprzez media społecznościowe Urzędu Statystycznego, dostępne na Twitterze i Facebooku.

Źródło: https://lublin.stat.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024